สมาคมแพทย์แผนไทย ศูนย์พัฒนาแพทย์แผนไทยหทัยราษฎร์

ที่ตั้ง:   ศูนย์พัฒนาแพทย์แผนไทยหทัยราษฎร์ หมู่บ้านอาร์เคพาร์ค เลขที่ 282/113  ถ.เลียบคลองสอง                    แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร10510

Website: http://www.ratspa.wordpress.com

สมาคมแพทย์แผนไทย ศูนย์พัฒนาแพทย์แผนไทยหทัยราษฎร์ ได้ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2549 ตั้งอยู่ที่ โดยในครั้งแรกใช้ชื่อ สมาคมแพทย์แผนไทย ศูนย์พัฒนาแพทย์แผนไทยหทัยราษฎร์ ปัจจุบันได้ย้ายและเปิดสอนหลักสูตรนวดไทย 60 ชั่วโมง นวดแผนไทย 150 ชั่วโมง นวดแผนไทย 350 ชั่วโมง นวดฝ่าเท้า 60 ชั่วโมง หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมงและหลักสูตรวิชาชีพการนวดไทย 800 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับอาชีพนวดไทยให้เป็นที่ยอมรับขององค์กรและหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศ

ดำเนินการสอนโดย อาจารย์รัตน์ มีซี

 

Advertisements