เปิดสอนนวดไทยหลักสูตรระยะสั้น กับผู้สนใจทั่วไป เป็นหลักสูตรที่สอนให้เข้าใจขั้นตอนต่าง ๆ ในการนวดไทยและการทำธุรกิจนวดไทย

เหมาะสำหรับ ผู้เริ่มต้นในการนวดไทย และประกอบธุรกิจนวดไทยและสปา และผู้ที่มีเวลาน้อย เพราะใช้เวลาเพียง 3 วัน

นวด, สุขภาพ, ภาษาญี่ปุ่น, การกดจุด

“จบแล้วมีใบประกาศรับรอง ไทย หรือ อังกฤษ”

เปิดสอนนวดน้ำมันหลักสูตรระยะสั้น สำหรับผู้สนใจทั่วไป เป็นหลักสูตรที่สอนให้เข้าใจขั้นตอนต่าง ๆ ในการนวดน้ำมันและการทำธุรกิจ

เหมาะสำหรับ ผู้เริ่มต้นในการนวดน้ำมัน และประกอบธุรกิจนวดน้ำมันและสปา และผู้ที่มีเวลาน้อย เพราะใช้เวลาเพียง 3 วัน

สุขภาพ, นวด, พักผ่อน, ผ่อนคลาย, ผู้หญิง

“จบแล้วมีใบประกาศรับรอง ไทย หรือ อังกฤษ”

เปิดสอนบริหารจัดการร้านนวดไทยและสปา สำหรับผู้สนใจทั่วไป เป็นหลักสูตรที่สอนให้เข้าใจขั้นตอนต่าง ๆ ในการทำธุรกิจนวดไทยและสปา

เหมาะสำหรับ ผู้เริ่มต้นในการนวดน้ำมัน และประกอบธุรกิจนวดน้ำมันและสปา

นักธุรกิจ, ผู้ชาย, คน, สำนักงาน

เปิดสอนนวดไทย 60 ชม.ราคาประหยัด กับผู้สนใจทั่วไป เป็นหลักสูตรที่สอนให้เข้าใจขั้นตอนต่าง ๆ ในการนวดไทยและการทำธุรกิจนวดไทย

เหมาะสำหรับ ผู้เริ่มต้นในการนวดไทย และประกอบธุรกิจนวดไทยและสปา และผู้ที่มีเวลาน้อย เพราะใช้เวลาเพียง 5-6 วัน

“จบแล้วมีใบประกาศรับรอง ไทย หรือ อังกฤษ”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑